Český jazyk

pro iPad
 1. Základní ustanovení
  Toto licenční ujednání je právní smlouvou mezi vámi, koncovým uživatelem softwarového produktu, a společností Tobiáš s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96661, se sídlem Havlíčkův Brod, B. Kobzinové 3119, PSČ 580 01, IČ 27106047 (dále jen Tobiáš). Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Produkt zahrnuje počítačový software. Softwarový produkt také zahrnuje všechny aktualizace a doplňky k původnímu softwarovému produktu poskytnuté společností. Kladným instalací produktu potvrzujete, že souhlasíte se všemi podmínkami této licenční smlouvy a jste jimi vázáni.
 2. Program a typy licencí
  Pro softwarový produkt existují tento základní typ licence:
  Uživatelská licence pro jeden počítač.
  Zakoupením základní licence pro jedno zařízení smíte nainstalovat a spouštět jednu kopii softwarového produktu na jednom zařízení. Licence na softwarový produkt neopravňuje ke spouštění softwarového produktu současně na různých počítačích.
 3. Copyright
  Softwarový produkt, dodaný s tímto licenčním ujednáním, je majetkem společnosti Tobiáš. Softwarový produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům. Doprovodnou dokumentaci k softwarovému produktu nesmíte kopírovat. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Softwarový produkt je dodáván na prostřednictvím AppStore společnosti Apple Inc.
 4. Převod licence
  Předod licence není dovolen.
 5. Ostatní omezení
  Není dovoleno program upravovat, anebo provádět jeho zpětnou analýzu nebo zahrnovat do jiných programových produktů a šířit programy takto vzniklé.
 6. Ukončení platnosti smlouvy
  Smlouva pozbývá platnosti v případě porušení jakéhokoliv bodu této smlouvy. Při ukončení platnosti musí být vymazány všechny kopie programu.
 7. Omezení záruky
  Tobiáš, s.r.o., nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené použitím tohoto programu na počítači uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nepřímo spojené s užitím tohoto programu.
 8. Obchodní a technická podpora
  Máte-li jakékoliv dotazy k legálnosti používání tohoto programu, kontaktujte Tobiáš, s.r.o.